Greet your inner peace.. to hear the sounds of nature    

We respect your privacy.

  • Facebook Basic Black
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Pinterest Basic Black
  • Black Vimeo Icon
  • Black YouTube Icon

©2019 Nuaynard / All Right Reserved.

Our Story

เราอยู่หมู่บ้านซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เราเพียงต้องการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ให้กับสถานที่ผลิต เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์จากต้นทางที่ดีให้กับผู้ใช้

 

วิถีอาชีพของคนหมู่บ้านซับศรีจันทร์ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำไร่มันสำปะหลัง (ทนแล้งดี) อีกอาชีพหนึ่งคือการตีหิน ใต้ผิวดินของภูมิประเทศแถบนี้หินค่อนข้างเยอะ จึงยากต่อการปลูกไม้ผล เราหวังว่านวยนาดจะช่วยสร้างโอกาส และสร้างทางเลือกคุณภาพชีวิต ให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านซับศรีจันทร์

 

เมื่อสิ่งสำคัญของการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต้องใช้น้ำสะอาดเป็นหลัก แต่หมู่บ้านซับศรีจันทร์ ต้องพบปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำประปาที่ไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ชาวบ้านจึงมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งน้ำสะอาดที่ธรรมชาติมอบให้ คือน้ำจากฟ้าและดิน ‘น้ำฝน + น้ำซับ’ มาใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์นวยนาดด้วย ถึงแม้จะไม่มีระบบน้ำประปาที่ดีแบบคนเมือง (คนสมัยก่อนใช้น้ำสะอาดจากแม่น้ำลำคลอง) แต่การที่คนในหมู่บ้านใช้แหล่งน้ำธรรมชาติทางเลือก คือส่วนเล็กๆ ของการช่วยคนเมือง ลดการใช้พลังงานที่สูญเสียไปกับการผลิตน้ำประปา

 

เรานำทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในวิถีชีวิต หยิบวัตถุดิบท้องถิ่นอีสานที่มีคุณค่า มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวยนาด ภายใต้แนวคิด

Natural Water + ISAN local natural resources
{ skincare + lifestyle }

 

+ ใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ
+ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอีสาน
+ ให้ประโยชน์มากกว่าหนึ่ง

ปราศจากน้ำมันปาล์ม ปราศจาก SLS, SLES และพาราเบน

ใช้น้ำมันธรรมชาติบริสุทธิ์ 

น้ำมันมะรุม น้ำมันงาดำ

น้ำมันรำข้าว น้ำมันเมล็ดจมูกข้าว และน้ำมันมะพร้าว

Handcrafted in Sub Sri Chan
THAI MADE