Our Story

เราอยู่หมู่บ้านซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เราเพียงต้องการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ให้กับสถานที่ผลิต เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์จากต้นทางที่ดีให้กับผู้ใช้

 

วิถีอาชีพของคนหมู่บ้านซับศรีจันทร์ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำไร่มันสำปะหลัง (ทนแล้งดี) อีกอาชีพหนึ่งคือการตีหิน ใต้ผิวดินของภูมิประเทศแถบนี้หินค่อนข้างเยอะ จึงยากต่อการปลูกไม้ผล เราหวังว่านวยนาดจะช่วยสร้างโอกาส และสร้างทางเลือกคุณภาพชีวิต ให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านซับศรีจันทร์

 

เมื่อสิ่งสำคัญของการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต้องใช้น้ำสะอาดเป็นหลัก แต่หมู่บ้านซับศรีจันทร์ ต้องพบปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำประปาที่ไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ชาวบ้านจึงมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งน้ำสะอาดที่ธรรมชาติมอบให้ คือน้ำจากฟ้าและดิน ‘น้ำฝน + น้ำซับ’ มาใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์นวยนาดด้วย ถึงแม้จะไม่มีระบบน้ำประปาที่ดีแบบคนเมือง (คนสมัยก่อนใช้น้ำสะอาดจากแม่น้ำลำคลอง) แต่การที่คนในหมู่บ้านใช้แหล่งน้ำธรรมชาติทางเลือก คือส่วนเล็กๆ ของการช่วยคนเมือง ลดการใช้พลังงานที่สูญเสียไปกับการผลิตน้ำประปา

 

เรานำทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในวิถีชีวิต หยิบวัตถุดิบท้องถิ่นอีสานที่มีคุณค่า มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวยนาด ภายใต้แนวคิด

Natural Water + ISAN local natural resources
{ skincare + lifestyle }

 

+ ใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ
+ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอีสาน
+ ให้ประโยชน์มากกว่าหนึ่ง

ปราศจากน้ำมันปาล์ม ปราศจาก SLS, SLES และพาราเบน

ใช้น้ำมันธรรมชาติบริสุทธิ์ 

น้ำมันมะรุม น้ำมันงาดำ

น้ำมันรำข้าว น้ำมันเมล็ดจมูกข้าว และน้ำมันมะพร้าว

Handcrafted in Sub Sri Chan
THAI MADE

     Greet your inner peace.. to hear the sounds of nature    

We respect your privacy.

  • Facebook Basic Black
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Pinterest Basic Black
  • Black Vimeo Icon
  • Black YouTube Icon

©2020 Nuaynard / All Right Reserved.