top of page

Our Story

พวกเราอาศัยอยู่ที่ หมู่บ้านซับศรีจันทร์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่เล็กๆ ที่เต็มไปด้วยชีวิตที่เรียบง่าย และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2014 พวกเราเติบโตบนผืนดินแห่งนี้

เรียนรู้ผ่านฤดูกาล และผู้คน เชื่อมโยงกับทรัพยากรใกล้ตัว

นำมาใช้ในการสร้างอาชีพ หยิบจับต้นทุนวัฒนธรรมอีสาน

ต้นทุนจากแหล่งน้ำ ต้นทุนจากฝีมือและภูมิปัญญา ต้นทุนจากพืชพันธุ์

อาทิ หินทราย, ดิน, แหล่งน้ำธรรมชาติ ตาน้ำ และน้ำฝน, สุราแช่พื้นบ้านอีสาน ฯลฯ

มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมตกแต่งบ้าน

ในชื่อแบรนด์ nuaynard "นวยนาด"

Handcrafted in Sub Sri Chan
THAI MADE

bottom of page